Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.08.2018
Temat Wykonanie modernizacji stacji wentylatorów przy szybie Wilson w Kopalni Soli „Wieliczka”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek 

Marek Iskra 

Adam Suślik 

b) w zakresie postępowania:
Magdalena Kalarus - Kwaśniewska

W dniu 08.08.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 16.08.2018r. zamieszczono informację o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

UWAGA UWAGA UWAGA

zmiana terminu składanie ofert do dnia 11.09.2018r.

W dniu 05.09.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ

UWAGA UWAGA UWAGA

W dniu 07.09.2018r zamieszczono zmianę ogłoszenia oraz SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Zamieszczono równiez dodatkowe wyjasnieniatreści SIWZ.

UWAGA UWAGA UWAGA

W dniu 10.09.2018r. zamieszczono informację o dodatkowej wizji w terenie realizacji robót, która odbędzie sie 12.09.2018.


Uwaga uwaga uwaga

Zmiana terminu skadania ofert na dzień 25.09.2018rr

UWAGA UWAGA UWAGA

Zmiana terminu skladania ofert na 28.09.2018r

W dniu  20.09.2018r. zamieszczono zmianę SIWZ oraz Wyjaśnienia treści SIWZ


 

Biuletyn Informacji Publicznej