Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.03.2019
Temat Wykonanie modernizacji stacji wentylatorów przy szybie Wilson w Kopalni Soli „Wieliczka”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek – Dyrektor ds. Energomechanicznych

Marek Iskra – Główny Specjalista ds. Budownictwa

Adam Suślik – Główny Specjalista ds. planowania i przygotowania inwestycji

Krzysztof Morydz – Kierownik Działu Wentylacji

Piotr Szpak – Kierownik Działu Elektrycznego

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska– Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

UWAGA UWAGA UWAGA

Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert na dzień 10.05.2019r godzina 11.30

Informacje szczegółowe znajdują się  obok w plikach

UWAGA UWAGA UWAGA

W dniu 26.04.2019r zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiany SIWZ


 

Biuletyn Informacji Publicznej