Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.08.2018
Temat Wykonanie modernizacji stacji wentylatorów przy szybie Wilson w Kopalni Soli „Wieliczka”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek 

Marek Iskra 

Adam Suślik 

b) w zakresie postępowania:
Magdalena Kalarus - Kwaśniewska

W dniu 08.08.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 16.08.2018r. zamieszczono informację o przeprowadzeniu wizji lokalnej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej