Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.06.2019
Temat Wykonanie koncepcji zabezpieczenia szybu Wilson poniżej głowicy oraz modernizacji systemu odwadniania.

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Elzbieta Włodarczyk-Żurek

Paweł Ulmaniec

b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 05.06.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 14.06.2019r zamieszczono wyjasnienie treści siwz.

W dniu 18.06.2019 zamieszczono informację z otwarcia ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej