Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.10.2017
Temat Wykonanie koncepcji przeniesienia wyposażenia pomocniczego szybu Kościuszko (rurociągów i kabli) do otworów technicznych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji,

Zygmunt Zuski – Nadsztygar Nadzoru Inwestycji Dołowych,

b)    w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej