Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 06.06.2018
Temat Wykonanie koncepcji dostosowania wyrobisk do transportu materiałów i dojścia ludzi od szybu Kościuszko do centrum kopalni

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajda Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji,

Wojciech Nosal – Nadsztygar Górniczy,

b)    w zakresie postępowania:

Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 19.06.2018r. została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

W dniu 04.07.2018r. została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej