Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.04.2019
Temat Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przeniesienia wyposażenia pomocniczego szybu Kościuszko do otworów.

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda

Wojciech Nosal

Zygmunt Zuski

Krzysztof Ciężarek

b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 12.04.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 26.04.2019r zamieszczono informacje z otwarcia ofert.

W dniu 06.06.2019 zamieszczono informacje o wyborze oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej