Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.12.2017
Temat Wykonanie dokumentacji przedprojektowej modernizacji szybu „Kościuszko”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji

Zygmunt Zuski – Nadsztygar Nadzoru Inwestycji Dołowych

b)    w zakresie postępowania:

Małgorzata Pasierska – Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

UWAGA ! W dniu 10.01.2018 r. załączono Wyjaśnienie treści SIWZ.

UWAGA !! W dniu 15.01.2018 r.załączono zmianę Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu. 

W dniu 31.01.2018 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 16.03.2018 r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej