Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.07.2017
Temat „Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia dróg dojściowych na poziomie V do wycieków w rejonie zachodnim kopalni”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji
Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy
b) w zakresie postępowania:
Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych

W dniu 14.07.2017r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


 

Biuletyn Informacji Publicznej