Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.08.2017
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej sieci sprężonego powietrza w wyrobiskach dołowych Kopalni Soli „Wieliczka”

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji
Jerzy Czyżowski – Nadsztygar Urządzeń Mechanicznych i Wyciągów Szybowych
Zygmunt Zuski – Nadsztygar Nadzoru Inwestycji Dołowych,
b) w zakresie postępowania:
Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej