Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.08.2017
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy podłużni Baum na poz. IIw

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda - Dyrektor ds. Inwestycji

Wojciech Nosal - Nadsztygar Górniczy

b) w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk - Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej