Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.06.2018
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu przy ul. Dembowskiego wraz z zabudową systemu kontroli pojazdów
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu przy ul. Dembowskiego wraz z zabudową systemu kontroli pojazdów

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jan Szpetkowski – Inspektor Nadzoru,

Adam Suślik – Główny Specjalista ds. Planowania i Inwestycji,

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 26.06.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 18.07.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dokumenty do pobrania

SIWZ_dokum_parking_dembowskiego_zam_15_06_2018 DOC
zał_nr_1_do_SIWZ_zał_nr_1_do_Wzoru_Umowy_założenia_do_dokumentacji_projektowej_zam_15_06_2018 DOCX
zał_nr_2_do_SIWZ_zał_nr_2_do_Wzoru_Umowy_mapa_kopalnia_zam_15_06_2018 PDF
ZA_NR_3_DO_SIWZ_ZA_NR_3_DO_WZORU_UMOWY_KONCEPCJA_ZAGOSPODAROWANIA_PARKU_W._KINGI_CZ1_zam_15_06_2018 RAR
ZA_NR_3_DO_SIWZ_ZA_NR_3_DO_WZORU_UMOWY_KONCEPCJA_ZAGOSPODAROWANIA_PARKU_W._KINGI_CZ2_zam_15_06_2018 RAR
ZA_NR_3_DO_SIWZ_ZA_NR_3_DO_WZORU_UMOWY_KONCEPCJA_ZAGOSPODAROWANIA_PARKU_W._KINGI_CZ3_zam_15_06_2018 RAR
ZA_NR_3_DO_SIWZ_ZA_NR_3_DO_WZORU_UMOWY_KONCEPCJA_ZAGOSPODAROWANIA_PARKU_W._KINGI_CZ4_zam_15_06_2018 RAR
ZA_NR_3_DO_SIWZ_ZA_NR_3_DO_WZORU_UMOWY_KONCEPCJA_ZAGOSPODAROWANIA_PARKU_W._KINGI_CZ5_zam_15_06_2018 RAR
ZA_NR_3_DO_SIWZ_ZA_NR_3_DO_WZORU_UMOWY_KONCEPCJA_ZAGOSPODAROWANIA_PARKU_W._KINGI_CZ6_zam_15_06_2018 RAR
ZA_NR_3_DO_SIWZ_ZA_NR_3_DO_WZORU_UMOWY_KONCEPCJA_ZAGOSPODAROWANIA_PARKU_W._KINGI_CZ7_zam_15_06_2018 RAR
ZA_NR_3_DO_SIWZ_ZA_NR_3_DO_WZORU_UMOWY_KONCEPCJA_ZAGOSPODAROWANIA_PARKU_W._KINGI_CZ8_zam_15_06_2018 RAR
ZA_NR_3_DO_SIWZ_ZA_NR_3_DO_WZORU_UMOWY_KONCEPCJA_ZAGOSPODAROWANIA_PARKU_W._KINGI_CZ9_zam_15_06_2018 RAR
ZA_NR_3_DO_SIWZ_ZA_NR_3_DO_WZORU_UMOWY_KONCEPCJA_ZAGOSPODAROWANIA_PARKU_W._KINGI_CZ10_zam_15_06_2018 RAR
za_nr_4_do_SIWZ_za_nr_4_do_Wzoru_Umowy_Projekt_parkingu_EKSPO_2004_zam_15_06_2018 ZIP
Ogłoszenie_o_zamowieniu_zam_15_06_2018 PDF
Informacja_z_otwarcia_ofert_zam_26_06_2018 PDF
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zam_18_07_2018 PDF

 

Biuletyn Informacji Publicznej