Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.05.2018
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza handlowo-kasowego z ogólnodostępnym WC dla tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jerzy Król - Kierownik Działu Infrastruktury powierzchniowej,
Adam Suślik - Główny Specjalista ds. Planowania i Inwestycji

b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 15.05.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 24.05.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 04.07.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej