Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 20.06.2018
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Logistycznego Zabezpieczenia i Utrzymania Ruchu Kopalni, wraz z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu szybu Kościuszko

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski - Inspektor Nadzoru,
Adam Suślik - Główny Specjalista ds. Planowania i Inwestycji

b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 20.06.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 22.08.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej