Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 20.08.2018
Temat Wykonanie analizy geomechanicznej rejonu na zachód od szybu Kinga z uwzględnieniem filaru szybu „Kościuszko”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Sławomir Stoch, Krzysztof Szarek

b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 20.08.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 04.09.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 10.10.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej