Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 30.01.2019
Temat Wykonanie analizy geomechanicznej, koncepcji i projektu technicznego zabezpieczenia komory Karol Wiktor wraz z fragmentem poprzeczni Weimar poziom III

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Sławomir Stoch

Krzysztof Szarek

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 30.01.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 12.02.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 20.02.2019r, zamieszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej