Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.12.2018
Temat „Utrzymanie porządku i czystości, wraz z utrzymaniem zimowym, terenu wokół budynku szybu "Regis" oraz odśnieżanie dachów na budynkach będących własnością Kopalni Soli „Wieliczka””

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Zofia Grzyb – Samodzielny referent ds. infrastruktury,
Marcin Kornio - Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami,
Jan Szpetkowski – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 17.12.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 28.12.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 04.01.2019r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części I zamówienia.

W dniu 14.01.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II zamówienia.


 

Biuletyn Informacji Publicznej