Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.01.2019
Temat Utrzymanie porządku i czystości, wraz z utrzymaniem zimowym, terenu wokół budynku szybu "Regis" na działkach będących własnością Kopalni

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Zofia Grzyb – Samodzielny referent ds. infrastruktury,
Jan Szpetkowski – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 10.01.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 18.01.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 31.01.2019r. zamieszczono informacjęo wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej