Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.02.2019
Temat "Utrzymanie porządku i czystości na placach, drogach wewnętrznych, alejkach i chodnikach a w zimie odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na terenach działek położonych w Wieliczce, będących własnością Kopalni"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Zofia Grzyb – Samodzielny referent ds. infrastruktury,
Jan Szpetkowski – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 19.02.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 01.03.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 22.03.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej