Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.12.2018
Temat „Utrzymanie czystości w budynkach Kopalni Soli „Wieliczka” tj. w pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych i higieniczno-sanitarnych”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamowienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Zofia Grzyb

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska

Składanie ofert do dnia 11.01.2019r godz. 11.30


 

Biuletyn Informacji Publicznej