Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.12.2020
Temat „Usługi zdrowotne – część 3 - świadczenie usług w zakresie pakietów opieki medycznej dla pracowników Kopalni Soli „Wieliczka S.A i członków ich rodzin”

Postępowanie dotyczy usług społecznych i jest prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp

Wszelkie informacje dotyczące postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych na platformir Zamawiającego po linkiem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/20300/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej