Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.11.2017
Temat Usługi laboratoryjne

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Zbigniew Morel – Kierownik Działu Logistyki,
Grzegorz Albiński – Starszy Referent ds. Logistyki,
Andrzej Dudczak – Kierownik Działu Utylizacji Wycieków,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 21.11.2017r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 22.11.2017r. zamieszczono zmianę treści SIWZ, zmianę ogłoszenia (sprostowanie) wysłane do publikacji w Suplemencie do Dz.UUE oraz tekst jednolity wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).

W dniu 12.12.2017r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 13.12.2017r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.


 

Biuletyn Informacji Publicznej