Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.12.2018
Temat „Świadczenie usług medycyny pracy oraz opieki medycznej dla pracowników Kopalni Soli „Wieliczka”

Wszelkie informacje dotyczące ninijeszego zamówienia znajda Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jerzy Sajak

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska

Składanie ofert do dnia 18.12.2018r do godz. 11.30


 

Biuletyn Informacji Publicznej