Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.01.2019
Temat „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót uzupełniających zabezpieczających w komorze Michałowice poziom IIw-IIn.”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda - Dyrektor ds Inwestycji

Sławomir Stoch - Dyrektor ds. Górniczych

Rafał Pasek - Dyrektor ds. Energomechanicznych

Jan Kucharz - St. inspektor Nadzoru ds. Górniczych

Wiesław Wiewiórka - Nadsztygar górniczy

Konrad Przekorzyński - Nadsztygar górniczy
b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 14.01.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 29.01.2019 zamieszczono informacje z otwarcia ofert.

W dniu 05.02.2019r zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej