Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.10.2018
Temat Remont dachu Warzelni

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski, Marek Iskra

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 08.10.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

UWAGA ! W dniu 15.10.2018r. zamieszczono: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ujednoliconą wersję Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzoru umowy po wprowadzonych zmianach.

UWAGA !! W dniu 15.10.2018r. zmieniono termin składania i otwarcia ofert. Szczegóły znajdują się w zmianie treści SIWZ z dnia 15.10.2018r.

W dniu 26.10.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 16.11.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej