Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.09.2018
Temat Remont dachu Warzelni

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski, Marek Iskra

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 05.09.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 14.09.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 21.09.2018r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej