Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.05.2018
Temat Przeprowadzenie uzupełniających robót zabezpieczających w komorze Gołuchowskiego na poziomie III Kopalni Soli „Wieliczka"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji
Kamil Broniowski - Sztygar Zmianowy
Andrzej Trzósło - Nadsztygar Górniczy

b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 05.05.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 15.05.2018r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 17.05.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 14.06.2018r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej