Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.02.2019
Temat Przegląd okresowy wentylatorów lutniowych

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Morydz, Tomasz Kubasiewicz

b)    w zakresie postępowania:

Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 22.02.2019 zamieszczono ogłoszenie oraz SIWZ.

W dniu 01.03.2019 zamieszczono wyjasnienia treści SIWZ i zmiane SIWZ.

W dniu 12.03.2019r zamieszczono informacje z otwarcia ofert.

W dniu 28.02.2019 zamieszczono zmiane treści SIWZ oraz zmiane ogłoszenia o zamówieniu. Termin na składanie ofert przesunieto na 11.03.2019r

W dniu 14.03.2019r zamieszczono informacje o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej