Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.06.2020
Temat Przegląd okresowy pomp zatapialnych

Niniejszy dokument dotyczy zamówienia z wolnej ręki na Przegląd okresowy pomp zatapialnych.

W dniu 04.06.2020r Zamawiajacy opublikował informacje o zamiarze zawarcia umowy na stronie www.kopalniawieliczka.eu.

W dniu 01.07.2020r Zamawiajacy opublikował informację o udzieleniu zamówienia na stronie www.kopalniawieliczka.eu


 

Biuletyn Informacji Publicznej