Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.03.2019
Temat Przegląd okresowy pomp zatapialnych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Morydz
Tomasz Kubasiewicz

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 07.03..2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 19.03.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 25.03.2019r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej