Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.06.2020
Temat "„Przebudowa wyrobisk w rejonie Ksawery”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/15035/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej