Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.06.2018
Temat Przebudowa poprzeczni Maria Teresa na poziomie III Kopalni Soli „Wieliczka”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji
Andrzej Trzósło - Nadsztygar Górniczy
Kamil Broniowski - Nadsztygar Górniczy

b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 13.06.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

UWAGA
W dniu 19.06.2018r. zamieszczono informację o wizji lokalnej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej