Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.06.2018
Temat Przebudowa poprzeczni Maria Teresa na poziomie III Kopalni Soli „Wieliczka”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji
Andrzej Trzósło - Nadsztygar Górniczy
Kamil Broniowski - Nadsztygar Górniczy

b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 13.06.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

UWAGA
W dniu 19.06.2018r. zamieszczono informację o wizji lokalnej.

UWAGA - w dniu 29.06.2018r. ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
W dniu 29.06.2018r. zamieszcono informację o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

UWAGA UWAGA
W dniu 04.07.2018r. zamieszczono:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- wyjaśnienie treści SIWZ,
- zmianę treści SIWZ,
- tekst jednolity kosztorysu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty/ nr 7 do wzoru umowy,
- tekst jednolity przedmiaru zawartego w tabeli, stanowiącej załącznik nr 6 do wzoru umowy,
- tekst jednolity tabeli, zawierającej zakres zrealizowanych prac, stanowiącej załącznik nr 8 do wzoru umowy

W dniu 06.07.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 14.08.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej