Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.04.2018
Temat „Przebudowa podłużni Regis na poz. VI”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji

Wojciech Nosal – Nadsztygar Górniczy

b)    w zakresie postępowania:

Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 11.04.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

W dniu 18.04.2018r. zamieszczono informację dotyczącą terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.

W dniu 23.04.2018r. zamieszczono:
- zmianę SIWZ
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
UWAGA! Przedłużono termin składania ofert.

UWAGA! W dniu 07.05.2018r. przedłużono termin składania ofert oraz zamieszczono:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- zmianę SIWZ.

W dniu 08.05.2018r. zamieszczono:
- wyjasnienia treści SIWZ,
- zmianę SIWZ,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

UWAGA! W dniu 08.05.2018r. zmieniono załącznik nr 1 do oferty / załącznik nr 8 do wzoru umowy oraz załączniki nr 7 i 9 do wzoru umowy.

W dniu 15.05.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 2105.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej