Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.04.2018
Temat „Przebudowa podłużni Regis na poz. VI”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji

Wojciech Nosal – Nadsztygar Górniczy

b)    w zakresie postępowania:

Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 11.04.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

W dniu 18.04.2018r. zamieszczono informację dotyczącą terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.

W dniu 23.04.2018r. zamieszczono:
- zmianę SIWZ
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
UWAGA! Przedłużono termin składania ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej