Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.06.2018
Temat Przebudowa pochylni Końska Droga na poziomie IV-V Kopalni Soli „Wieliczka"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji
Andrzej Trzósło - Nadsztygar Górniczy
Wojciech Nosal - Nadsztygar Górniczy

b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 26.06.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 11.07.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 27.07.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej