Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.07.2018
Temat Przebudowa i zabezpieczenie poprzeczni Kaczwiński na poz. IV.

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajda Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji,

Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy,

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Palnowane składani eofert na dzień 20.07..2018r. godzina 11:30

Otawrcie ofert 20.07.2018r godzina: 12:00

W dniu 20.07.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej