Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.07.2019
Temat Przebudowa budynku nadszybia szybu Daniłowicz w zakresie dostosowania go do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jan Szpetkowski

b) w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski

W dniu 08.07.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami.


 

Biuletyn Informacji Publicznej