Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.03.2020
Temat Projekt techniczny likwidacji poprzeczni Klemensa Tatary z wyciekiem W VIII-3 wraz z uszczelnieniem górotworu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/12406/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej