Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.02.2019
Temat Projekt elektryczny oraz wymiana instalacji elektrycznej w żyrandolach w komorze Warszawa

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda

Krzysztof Ciężarek

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 25.02..2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 26.02.2019r. zamieszczono zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz zmodyfikowany załacznik nr 8 do SIWZ - wykaz usług.

UWAGA !! W dniu 07.03.2019r. zamieszczono zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

UWAGA !!! Zmieniono termin składania i otwarcia ofert. Szczegóły znajdują się w zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.03.2019r.

W dniu 07.03.2019r. zamieszczono informację o przeprowadzeniu wizji lokalnej. 

W dniu 18.03.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 04.04.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej