Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.01.2018
Temat Pielęgnacja trawników parkowych, łąk, zadrzewień

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jerzy Król – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej

Tomasz Nodzyński – Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej