Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.01.2019
Temat Pielęgnacja trawników parkowych, łąk i  zadrzewień na terenie Kopalni Soli "Wieliczka"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jan Szpetkowski –Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej

Tomasz Nodzyński – Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami

Marcin Kornio - Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami

b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 16.01.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 25.01.2019r zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 06.02.2019r zamieszczono informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej