Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.11.2017
Temat Pielęgnacja trawników dywanowych, krzewów i rabat bylinowych


Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jerzy Król – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej

Tomasz Nodzyński – Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 30.11.2017r. zamieszczono informację o zorganizowaniu wizji lokalnej.

W dniu 30.11.2017r. zamieszczono Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zmianę Ogłoszenia o zamówieniu.

Uwaga !

Kopalnia Soli "Wieliczka" S. A. informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 11.12.2017r.  

W dniu 11.12.2017r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej