Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 03.12.2018
Temat Pielęgnacja trawników dywanowych, krzewów i rabat bylinowych

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Nodzyński – Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami,
Jan Szpetkowski – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 03.12.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 12.12.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 07.01.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej