Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.05.2019
Temat "Pełnienie obsługi serwisowej instalacji wentylacji i klimatyzacji przy szybie Regis"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Rafał Pasek – Dyrektor ds. Energomechanicznych,
Krzysztof Rozwadowski – Nadsztygar Urządzeń Mechanicznych i Wyciągów Szybowych,
Ireneusz Rozwadowski - Nadsztygar Urządzeń Mechanicznych i Wyciągów Szybowych,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 15.05.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami..


 

Biuletyn Informacji Publicznej