Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.08.2017
Temat Opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji stacji wentylatorowej przy szybie Wilson

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumoiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jerzy Król - Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej

Rafał Pasek - Dyrektor ds. Energomechanicznych

Krzysztof Morydz - Kierownik Działu Wentylacji i Utrzymania Ruchu 

b) w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk - Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej