Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.01.2019
Temat Opracowanie wielobranżowego projektu skrócenia szybu Daniłowicz umożliwiającego jazdę górniczego wyciągu szybowego do poziomu III Kopalni Soli "Wieliczka"

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek - Dyrektor ds. Energomechanicznych

Krzysztof Rozwadowski - Nadsztygar Urządzeń Mechanicznych i Wyciągów Szybowych

Wiesław Nawalany - nadsztygar Górniczy

b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 15.01.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 31.01.2019r zamieszczono informację z otwarcia ofert.

w dniu 04.02.2019 r zamieszczono informacje o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej