Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.04.2018
Temat „Opracowanie koncepcji zabudowy windy w szybie Paderewski wraz z budową budynku nadszybia”

Wszelkie informacje dot. ninijeszego postępowania zostały zamieszczone w dokumentach obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jerzy Król – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej

Zygmunt Zuski – Nadsztygar Nadzoru Inwestycji Dołowych

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej