Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.04.2019
Temat „Odbiór odpadów wytwarzanych przez Kopalnię Soli „Wieliczka””

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Wojciech Betleja – Specjalista ds. Rozliczeń i Gospodarki Odpadami,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 12.04.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami..


 

Biuletyn Informacji Publicznej