Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.02.2018
Temat Obsługa serwisowa sprężarek dołowych Kopalni Soli Wieliczka

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Rafał Pasek – Dyrektor ds. Energomechanicznych,
Ireneusz Rozwadowski – Kierownik Oddziału Ruchu Mechanicznego Szybu i Urządzeń Dołowych,
Krzysztof Rozwadowski – Nadsztygar urządzeń mechanicznych i wyciągów szybowych
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 07.02.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 14.02.2018r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 14.03.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej