Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.08.2018
Temat Naprawa szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce, ul. Batorego 15, 32 - 020 Wieliczka

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski

b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 27.08.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 13.09.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 17.09.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej