Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.03.2020
Temat „Modernizacja układu sterowania instalacji obróbki powietrza Szybu Daniłowicz w Kopalni Soli "Wieliczka" - sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie układu sterowania”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/13014/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej