Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.03.2019
Temat Modernizacja Głównej stacji transformatorowo rozdzielczej 15/3/0,4 kV GSTR - wymiana transformatorów zasilających

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek
Henryk Kasprzycki

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 04.03..2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 05.03.2019r. zamieszczono informację o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

W dniu 12.03.2019r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.

W dniu 14.03.2019r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ nr 2.

W dniu 21.03.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. 

W dniu 04.04.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej