Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.06.2019
Temat „Kompleksowe dostawy paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji dla obiektów należących do Kopalni Soli Wieliczka S.A”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jan Szpetkowski

Marcin Kornio

Mateusz Górka

Andrzej Dudczak


b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 28.06.2019 zamieszczono SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu.

W dniu 12.07.2019 r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmianę treści SIWZ.


 

Biuletyn Informacji Publicznej