Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.07.2018
Temat „Kompleksowe dostawy paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji dla obiektów należących do Kopalni Soli Wieliczka S.A”

Wszelkie informacja dotyczące niniejszego zamówienia znajda Pąństwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Marcin Kornio – Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska– Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 17.07.2018r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku urzędowym UE.

UWAGA UWAGA UWAGA

W dniu 26.07.2018r zamieszczono wyjasnienie treści SIWZ oraz zmianę SIWZ.

UWAGA UWAGA UWAGA

W dniu 27.07.2018r. zamieszczono kolejne wyjaśnienia treści SIWZ

W dniu 03.08.2018r zamieszczono wyjasnienia oraz zmienę SIWZ w zakresie formularza ofertowego

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej