Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.06.2020
Temat „Kompleksowe dostawy paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji dla obiektów należących do Kopalni Soli Wieliczka S.A.”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/15117/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej