Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.08.2018
Temat Dostawa źródeł światła

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Ryszard Żuchowski, Grzegorz Albiński
b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 29.08.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 04.09.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ.

W dniu 05.09.2018r. zamieszczono:
- zmianę treści SIWZ,
- po zmianie załącznik nr 1 do SIWZ,
- po zmianie załącznik nr 1 do oferty / załącznik nr 1 do wzoru umowy - formularz cen jednostkowych,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

UWAGA UWAGA!!!
W dniu 05.09.2018r. ZOSTAŁ ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY!!!

W dniu 05.09.2018r. ZOSTAŁ ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!

W dniu 07.09.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ.
W dniu 11.09.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 27.09.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej